Responsible Gaming

การเดิมพันอย่างมีความรับผิดชอบ

เป้าหมายของนโยบาย

เป้าหมายของนโยบายการเดิมพันอย่างมีความรับผิดชอบคือ : 

 • การจัดการและป้องกันอันตรายที่พึงจะเกิดจากการพนันโดยการสร้างสภาพแวดล้อมการเดิมพันให้มีความรับผิดชอบ
 • ให้ความรู้และให้พนักงาน สมาชิกใช้บริการและชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเดิมพัน
 • สร้างความตระหนักให้เห็นถึงผลประโยชน์สำคัญที่จะเกิดขึ้นเมื่อพนักงาน สมาชิก และชุมชนท้องถิ่นนั้นช่วยเหลือในความพยายามที่จะลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการเล่นพนัน
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักปฎิบัติที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาของการพนันคืออะไร

ปัญหาจากการเล่นพนันที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาการพนันต่อบุคคลและชุมชนคือ : 

 • ความปลอดภัยในการใช้บริการของผู้เข้าใช้บริการและครอบครัวเพื่อนฝูงต้องตกอยู่ในความเสี่ยงของการเดิมพันพนันออนไลน์
 • ผลกระทบด้านลบขยายไปสู่ชุมชนในวงกว้าง

ผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายจากปัญหาการพนัน

ผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นต่อจากปัญหาส่วนบุคคลและชุมชน คือ : 

 • ส่วนบุคคล – ความเคลียด ภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวล สุขภาพไม่ดีการฆ่าตัวตาย
 • งานและการเรียน – เสียการเรียน ตกงาน โดนไล่ออก ผลงานตกต่ำ
 • การเงิน – หนี้สิน ล้มละลาย การใช้เงินแบบไม่มีสติในการไตร่ตรอง
 • กฎหมาย – การโจรกรรม ฉ้อโกง หลอกลวง
 • ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล – ความรุนแรงในครอบครัว แตกหักความสัมพันธ์รอบตัว
 • บริการชุมชน – แรงกดดันต่อองค์กรการกุศลและเงินในกระเป๋าสาธารณะ

การพนันอย่างมีความรับผิดชอบคืออะไร

การพนันอย่างมีความรับผิดชอบเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ต้องมีการควบคุมการเข้าใช้บริการ ซึ่งอาจจะมีโอกาสเกิดอันตรายได้ ด้วยการพนันที่ต้องลดลงเดิมพันอย่างมีสติและตัดสินใจในการใช้บริการอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับการเข้าร่วมพนัน

การพนันอย่างมีความรับผิดชอบนั้นเกิดขึ้นจากการร่วมมือกันและการเป็นเจ้าของร่วมกันโดย บุคคล ชุมชน อุตสาหกรรมการพนัน และรัฐบาล เพื่อบรรลุลัพธ์ที่เป็นการรับผิดชอบต่อสังคมและตอบสนองต่อข้อกังวลของชุมชนนั้นเอง

กลยุทธ์การลดอันตราย

 • ทางบริษัทของเรา RENO1688 มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฎิบัติตามนโยบายการเดิมพันเล่นเกมพนันออนไลน์อย่างมีความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด
 • RENO1688 นั้นใช้กลยุทธ์เพื่อที่จะลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเล่นพนันในอนาคต